TEHTUD TÖÖD » Rookatused

Lisa memolauale  
Rookatus  

Pilliroog kohaliku materjalina on olnud Eestis tuntud aastasadu. Pilliroog, kui katusekattematerjal on üks kestvamaid.Rookatuste iga küünib 110 aastani. Keskmiseks eaks loetakse 60-80 aastat.
Materjalina on roog väga plastiline, võimaldades erinevaid katusevorme.Rookatus sobib igale hoonele:elamu,suvila,abihoone,lehtla,linnumaja jne.

Rookatuse kasuks otsustades arvestab klient täna teadlikult järgmisi tegureid:
• Looduslik, tervislik ja soojusenergia säästlik
• Imposantne ja romantiline
• Sobib hästi igasse keskkonda
• Kestab terve eluea

Rookatuste kavandamisel on kasulik teada,et:
• rookatus peaks olema 30 cm paks, et kesta 50-70 aastat;
• rookulu katusele on ca 11 kahlu ühele m2-le;
• üks m2 rookatust kaalub ca 40 kg;
• põhikatuse kalle peab olema vähemalt 45 kraadi. Väiksema kalde puhul on rookatuse iga lühem.
• Minimaalne kalle ei tohiks olla alla 37-38 kraadi.
• Katusele pandav roog peab olema kvaliteetne ja kuiv.
• Mida kvaliteetsem ja kuivem on roog seda pikem on katuse iga.
• Rookatuse harja tuleb uuendada iga 15-20 aasta tagant;
• Roovituse samm peab olema 30-35 cm.