iAvenue.ee Avaleht  
Põhiotsing või firma otsing teemagrupist

TEGEVUSALAD (22)
FIRMAD (29)
 

TEEMA
 
Haridus
Asukoht iAvenue'l>Kataloog>Tegevusalad>HARIDUS>Keskharidus>Üldkeskharidus>Üldkeskharidus>Gümnaasiumid
 

FIRMAD
  [Sulge grupp] [Täisvaade]
Lisa või muuda firma andmeid
Otsi  
Sorteeri tähestiku järgi
tähega hakkavad firmad
Alusjoon
Firmad 1-20 29'st Lk 1 2
Tegevusalaga Gümnaasiumid seotud firmad
1
TARTU RAATUSE GÜMNAASIUM
Alusjoon
Firma pildid
Tartu Raatuse Gümnaasium
Tartu Raatuse Gümnaasium
Telefon 7461723 Faks 7461721
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Raatuse 88a, Tartu, 51009, Tartumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
Tartu Raatuse Gümnaasium on ainuke saksa keele süvaõppega kool Tartus ja ühtlasi Lõuna-Eestis. 1999. aastal sai Raatuse Gümnaasiumist Tiigrihüppe pilootkool. Saksa keele õpetamiseks kasututakse spetsiaalset keeleõppetarkvara. Koolis töötavad ka "Hea alguse" klassid. Koolil on normaalmõõtmetega spordisaal, lasketiirust ümber ehitatud võimlemissaal, väga hea söökla ja puhvet, valgusküllased klassiruumid, interneti püsiühendusega vastremonditud arvutiklass. 2003a. algusest osaleb kool projektis "Turvatöötaja kooli".
2
PELGULINNA GÜMNAASIUM
Alusjoon
Firma pildid
Pelgulinna Gümnaasium
Pelgulinna Gümnaasium
Telefon 6733443 Faks 6733443
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Mulla 7, Tallinn, 10611, Harjumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
Pelgulinna Gümnaasiumis ehk "Mulla tänava koolis" on võimalik peale reaalainete õppida sügavuti ka kunstiaineid, mis aitavad lapsel juba väiksest peale harjutada kätt kaunite kunstide vallas. Õpetatakse skulptuuri, keraamikat, maalimist, joonistamist, graafikat, kirjakunsti, arvutigraafikat, kunstiajalugu, kompositsiooni ja palju muudki huvitavat. Koolis tegutseb tantsuansambel "Pähklipureja". Väga populaarne on rahvatants.
"Mulla tänava kooli" vilistlaste hulgas on mitmed tänase Eesti valitsusjuhid.
3
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM
Alusjoon
Firma pildid
Mustamäe Gümnaasium
Mustamäe Gümnaasium
Telefon 6547292 Faks 6547292
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Keskuse 18, Tallinn, 12911, Harjumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
1965. aastal avati Tallinna 44. Keskkool - esimene eesti kool Mustamäel. 1997. aastast kannab kool Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi nime. Alates teisest klassist on võimalik õppida süvendatult inglise keelt. Kooli gümnaasiumi osas on kolm õppesuunda:
• loodusteadusteklass (keskkonnaõpetus, biokeemia, analüütiline keemia)
• keeleklass (inglise keel)
• keele-reaalklass (inglise keel, matemaatika, füüsika, keemia).
Valikainena saab õppida ka saksa keelt, prantsuse keelt, rootsi keelt, ladina keelt, meediat ja kodundust. Koolis korraldatakse keemiaõhtuid, spordivõistlusi, kontserte, näitusi, karnevale. Osaletakse laulu- ja tantsupidudel ning õppenädalatel Taani ja Rootsi sõpruskoolides.
4
HALJALA GÜMNAASIUM
Alusjoon
Telefon 3259172
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Rakvere mnt 10, Haljala vald, 45301, Lääne-Virumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
Käesoleval õppeaastal alustasime 458 õpilase ja 36 õpetajaga. Klassikomplekte on 19, neist algklasse 6,põhikooliklasse 10 ja gümnaasiumis on 3 klassikomplekti. Esimeses klassis alustasid kooliteed 29 õpilast. Koolis töötavad huvijuht, logopeed, psühholoog, klaveriõpetaja, ringijuhid. Gümnaasiumis võib valida reaal- ja humanitaarharu vahel. Lisaks saab õppida giidindust, metsandust ja riigikaitset.
5
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM
Alusjoon
Tooted
Laulmine
Laulmine
Telefon 6522241 Faks 6522240
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Sütiste tee 20, Tallinn, 13411, Harjumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
Tooted
Huvitegevus ja -kursused
Saksa keele süvaõpe
Spordiringid ja -baasid
Üldharidus
Kool asutati 1980. aastal Tallinna 54. Keskkooli nime all. 1998. aastal sai nimeks Tallinna Saksa Gümnaasium (TSG). See on ainus kool Eestis, kus töötab saksakeelne osakond pedagoogidega Saksamaalt. Osakonnas saab õppida alates 7. klassist. Gümnaasiumis on paralleelidena saksakeelse osakonna klass ja keeleklass. TSG kaasaegse õpikeskkonna loovad interneti ühendusega arvutiklass ja raamatukogu, mis on kujundatud õpi- ja teabekeskuseks, kus saab töötada kogu koolipäeva vältel. Koolis on alati ka tähelepanu pööratud ka spordile ja muusikale. Huviringid koolis: laulukoorid, rahvatants, aeroobika, võimlemine, ujumise algõpe, rühmvõimlemine, korvpall, käsipall, kunstiring, näitering, majandusõpe. Meil on väga toredad ja sõbralikud õpetajad ning meil on üksmeelne ja rõõmus koolipere.
6
TARTU DECARTES`I LÜTSEUM
Alusjoon
Telefon 7461800 Faks 7461802
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Anne 65 , Tartu, 50703, Tartumaa [ Veel kontoreid ja/või salonge ]
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Põhikoolid
Tartu Descartes’i Lütseum avati 1982. aastal Tartu 15. Keskkooli nime all. Kool on juba asutamisest alates võtnud üheks prioriteediks prantsuse keele õpetamise, olles väheseid omasarnaseid kogu riigis. Descartes’i lütseumi nime kannab kool 11. aprillist 1996. Infotehnoloogia kasutamise osas ollakse Eesti koolide seas esirinnas.
Uute õppetöö vormide otsimisel on eesmärgiks võetud faktikeskselt õppetöölt probleemikesksele õppetööle liikumine. Vormiliselt on vähendatud kontrolltööde osatähtsust ning rakendatud ulatuslikult iseseisvat tööd eeldavat uurimistöid, esseesid jmt. Infoajastul on gümnaasiumiosas loobutud õpilaste eest otsuseid langetavast klassisüsteemist ning üle mindud kursustesüsteemile.
Huvitegevusest on draamastuudio, koorilaul, rahvatants ja võimlemine meie õpilaste seas ikka au sees olnud.
Oleme suutnud luua omanäolise kooli, mis on arenev ja siiski traditsioone austav, avatud ja siiski isemõtlev, läbilöögivõimeline ja ometi nii inimlik.
7
TARTU FORSELIUSE GÜMNAASIUM
Alusjoon
Tooted
"Hea alguse" klass
Telefon 7361671
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Tähe 103, Tartu, 50107, Tartumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
Tooted
Algharidus
Humanitaarainete süvaõpe
Reaalainete süvaõpe
Spordiringid ja -baasid
TFG on pikaaegsete traditsioonidega emakeele ja kirjanduse kool, kus gümnaasiumis õpitakse süvendatult nii reaalaineid kui ka humanitaaraineid vastavalt õpilase huvile. Koolis on kesksel kohal loominguline tegevus ja mitmesugused konkursid. Põhikoolis pööratakse tähelepanu õppetöö kõrval õpilase füüsilisele arengule, huvide arendamisele ja tolerantsuse kasvatamisele.
8
AUDENTESE ÜLIKOOL
Alusjoon
Telefon 6996666, 6996699 Faks 6996600
Info Info Kodulehekülg www
Aadress Tondi 84, Tallinn, 11316, Harjumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskharidus
Kõrgharidus
Põhikoolid
Spordiklubide tegevus
Spordikoolide tegevus
Täienduskoolitus
9
TARTU KOMMERTSGÜMNAASIUM
Alusjoon
Telefon 7461739 Faks 7461739
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Anne 63, Tartu, 50703, Tartumaa
Tegevusalad
Algkoolid
Gümnaasiumid
Keskkoolid
Põhikoolid
Tartu Kommertsgümnaasium on majanduskallakuga kool. Lisaks üldteadmistele turumajandusest saavad õpilased ülevaate olulisematest majandusvaldkondadest: ettevõtlus, turundus, rahandus ja pangandus, raamatupidamine. Alates teisest klassist algab inglise keele süvaõpe ja viiendast klassist arvutiõpe. Lastevanemate kulul töötavad peotantsuklass ja tantsuklubi "Anneke". Koolis tegutsevad mudilaskoor, lastekoor, poistekoor ja segakoor.
10
HAAPSALU WEIDEMANNI GÜMNAASIUM
Telefon 4735550
Info Info
Tegevusalad
Gümnaasiumid
11
HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM
Telefon 7461715
Info Info
Aadress Munga 12, Aegviidu vald, 51007, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
12
JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM
Telefon 6621724
Info Info
Aadress Kevade 8, Aegviidu vald, 10137, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
13
JÕGEVA GÜMNAASIUM
Telefon 72141
Info Info
Aadress Rohu tn. 10, Jõgeva, 48307, Jõgevamaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
14
KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM
Telefon 6009101
Info Info
Aadress Gonsiori 38, Aegviidu vald, 10128, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
15
MAARDU GÜMNAASIUM
Telefon 6060846
Info Info
Aadress Ringi 64, Maardu, 74112, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
16
NARVA EESTI GÜMNAASIUM
Telefon 3591287
Info Info
Aadress Kraavi 1, Aegviidu vald, 20307, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
17
PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM
Telefon 4422060
Info Info
Aadress Mai 3, Aegviidu vald, 80016, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
18
ROCCA AL MARE KOOLI AS
Telefon 6507800 Faks 6507801
Info Info
Aadress Vabaõhumuuseumi tee 8, Tallinn, 13522, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
19
TALLINNA JÄRVEOTSA GÜMNAASIUM
Telefon 6569380
Info Info
Aadress Järveotsa tee 31, Tallinn, 13520, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
20
TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUM
Telefon 6327323
Info Info
Aadress Vikerlase 16, Tallinn, 13615, Harjumaa
Tegevusalad
Gümnaasiumid
Firmad 1-20 29'st Lk 1 2

OÜ I Avenüü, Varju 8, TARTU, 50412 e-post: iavenue@iavenue.ee
Copyright © OÜ I Avenüü 1998-2022