iAvenue.ee Avaleht  
Põhiotsing või firma otsing teemagrupist

TEGEVUSALAD (49)
FIRMAD (1)
 

TEEMA
 
Elektrisüsteemid
Asukoht iAvenue'l>Kataloog>Tegevusalad>TÖÖTLEV TÖÖSTUS>MUJAL LIIGITAMATA ELEKTRIMASINATE JA -APARAATIDE TOOTMINE
 

TEGEVUSALAD
  [Sulge grupp] [Täisvaade]
Tegevusalad (Sordi mahu | nime järgi)
Elektri-, side- ja automaatikaseadmete ning -süsteemide projekteerimine (43) | Elektronkomponentide tootmine (30) | Elektritarvete hulgimüük (28) | Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -masinate hulgimüük (25) | Muu raadioaparatuuri tootmine, hooldus ja remont (15) | Elektrimootorite ja -generaatorite remont ja mähkimine (10) | Tehnoloogialiinide, tootmisprotsesside juhtseadmete ja -süsteemide projekteerimine, tootmine ja seadistamine (7) | Muude mujal liigitamata elektriseadmete tootmine, tehniline hooldus ja remont (6) | Mõõteriistaparandus (5) | Mujal liigitamata elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete tootmine (5) | Mitmesuguste mõõte-, kontroll- ja katseaparaatide, -riistade ja -masinate tootmine ja remont (5) | Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine (4) | Elektri juhtkilpide, -paneelide, -pultide ja jaotuskappide tootmine (4) | Navigatsioonivahendite kontroll, tehniline hooldus ja remont (4) | Kaaluparandus (4) | Tehnoloogialiinide ja tootmisprotsesside juht- ja kontrollseadmete remont (3) | Teadusaparaatide tootmine (3) | Trükkplaatide ja -lülituste projekteerimine ja tootmine (3) | Televisiooni- ja raadiovastuvõtuseadmete tootmine (3) | Elektrimootorite ja -generaatorite tootmine (3) | Elektriisolaatorite ja isolatsioonivahendite tootmine (2) | Materjalide füüsikaliste ja keemiliste omaduste kontrollseadmete tootmine (2) | Akude, galvaanielementide ja patareide tootmine (2) | Kaabli ja isoleeritud juhtmete tootmine (2) | Trafotootmine (2) | Helisalvestuse ja taasestusseadmete tootmine (2) | Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri remont (2) | Elektriliste suuruste mõõte- ja kontrollseadmete tootmine (2) | Elektri lülitus-, kaitse- ja ühendusseadmete tootmine (2) | Elektrimuundurite tootmine ja remont (2) | Navigatsiooni-, meteoroloogia- ja geofüüsikaseadmete jms riistade tootmine (2) | Raadio- ja televisioonisaatjate seadmete tootmine (2) | Elektronlampide, kineskoopide ja muude elektronkomponentide tootmine (1) | RAADIO-, TELEVISIOONI- JA SIDESEADMETE JA -APARATUURI TOOTMINE (1) | Mootorsõidukite alarmseadmete tootmine (1) | Mikroskeemide ja -lülituste projekteerimine ja tootmine (1) | Elektriliste signalisatsiooni-, automaatikaseadmete ja aparatuuri remont (1) | Mõõteriistade, -instrumentide ja -aparatuuri varuosade ja lisaseadmete tootmine (1) | Televisiooni ja raadio lisaseadmete tootmine (1) | Raadio- ja televisioonisaatjate, telefoni- ja telegraafiseadmete tootmine (1) | Pidevate tööstuslike protsesside kontrollseadmete projekteerimine ja kokkupanek (1) | Tööstuslike raadio-, televisiooni-, heli- ja videoseadmete paigaldus, tehniline hooldus ja remont (1) | Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine (1) | Vedelike ja gaaside hulga, taseme ja rõhu kontrollseadmete tootmine (1) | MUJAL LIIGITAMATA ELEKTRIMASINATE JA -APARAATIDE TOOTMINE (1) | Raadiotootmine (1) | Elektriküünalde jms tootmine (1) | Tootmisprotsesside juhtseadmete tootmine (1) | Kulumõõturite tootmine (1)

OÜ I Avenüü, Varju 8, TARTU, 50412 e-post: iavenue@iavenue.ee
Copyright © OÜ I Avenüü 1998-2020