iAvenue.ee Avaleht  
Põhiotsing või firma otsing teemagrupist

TEGEVUSALAD (1)
FIRMAD (10)
 

TEEMA
 
Pitsatid ja templid
Asukoht iAvenue'l>Kataloog>Tegevusalad>TÖÖTLEV TÖÖSTUS>MÖÖBLITOOTMINE; MUJAL LIIGITAMATA TOOTMINE>Mitmesugune mujal liigitamata tootmine>Muu mujal liigitamata tootmine>Templi- ja pitsatitootmine
 

TEGEVUSALAD
  [Sulge grupp] [Täisvaade]
Tegevusalad (Sordi mahu | nime järgi)
Templi- ja pitsatitootmine (10)
FIRMAD
  [Sulge grupp] [Täisvaade]
Lisa või muuda firma andmeid
Otsi  
Sorteeri tähestiku järgi
tähega hakkavad firmad
Alusjoon
Firmad 1-10 10'st Lk 1
Tegevusalaga Templi- ja pitsatitootmine seotud firmad
1
KINGAPROF OÜ
Alusjoon
Info Info E-post e-post
Tegevusalad
Jalatsiparandus
Templi- ja pitsatitootmine
Võtmete tegemine
2
KULDVÕTMEKE AM OÜ
Alusjoon
Telefon 6673335 Mobiil 5103203
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Gonsiori 2, Tallinn, 10117, Harjumaa
Tegevusalad
Jalatsiparandus
Templi- ja pitsatitootmine
Võtmete tegemine
3
SEEONIN OÜ
Alusjoon
Mobiil 55619646
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Tammsaare tee 116, Tallinn, Harjumaa
Tegevusalad
Jalatsiparandus
Jalatsite ja muude nahatoodete parandus
Kellaparandus
Templi- ja pitsatitootmine
Võtmete tegemine
4
AREKS HULGI OÜ
Telefon 6007729, 6007742 Faks 6007702
Info Info
Aadress Punane 6, Tallinn, 13619, Harjumaa
Tegevusalad
Arvutite ja välisseadmete jaemüük
Arvutite, arvutivõrkude ja lisaseadmete hooldus ja remont
Kontorimasinate, -seadmete ja -tarvete jaemüük
Muu raadioaparatuuri tootmine, hooldus ja remont
Tarbetarkvara jaemüük
Templi- ja pitsatitootmine
5
EESTI TEMPLITEHAS OÜ
Telefon 6599120, 6599121 Faks 6599122
Info Info
Aadress Pronksi 19, Tallinn, 10124, Harjumaa
Tegevusalad
Templi- ja pitsatitootmine
6
HUMAL ELEKTROONIKA OÜ
Telefon 7300300 Faks 7300302
Info Info
Aadress Riia 24, Tartu, 51009, Tartumaa
Tegevusalad
Muude mujal liigitamata elektriseadmete tootmine, tehniline hooldus ja remont
Templi- ja pitsatitootmine
7
LEOPARD OÜ
Telefon 6440048, 6443044 Faks 6314305
Info Info
Aadress Müürivahe 17, Tallinn, 10140, Harjumaa
Tegevusalad
Templi- ja pitsatitootmine
8
MODIUS OÜ
Telefon 6671290
Info Info
Aadress Vambola 8-4, Tallinn, 10114, Harjumaa
Tegevusalad
Templi- ja pitsatitootmine
9
STAMPLINE AS
Telefon 6419000 Faks 6419001
Info Info
Aadress Kunderi 8a, Tallinn, 10121, Harjumaa
Tegevusalad
Templi- ja pitsatitootmine
Trükindus ja selle sidusalad
10
X2ART OÜ
X2 BRAND & DESIGN
Mobiil 5535436
Info Info
Aadress Punane 65-39, Tallinn, 13626, Harjumaa
Tegevusalad
Andmebaaside pidamine
Andmebaasiteenused
Andmetöötlus
Andmetöötluse korraldamine
Avaliku arvamuse küsitlused sotsiaal-, majandus-, poliitika- ja muudes küsimustes
Fotograafia
Fotograafiateenused
Fotograafide tegevus
Internetilehekülgede loomine ning nende info- ja andmehaldus
Muud trükinduse graafilised tegevusalad
Muud trükitööd
Mööbli ja muude sisekujunduselementide kavandamine
Reklaamfotode tegemine
Reklaamkataloogide trükkimine
Reklaammaterjalide trükkimine
Ruumikujundus
Suuline ja kirjalik tõlge
Templi- ja pitsatitootmine
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
Äriblankettide trükkimine

OÜ I Avenüü, Varju 8, TARTU, 50412 e-post: iavenue@iavenue.ee
Copyright © OÜ I Avenüü 1998-2021