iAvenue.ee Avaleht  
Põhiotsing või firma otsing teemagrupist

TEGEVUSALAD (6)
FIRMAD (12)
 

TEEMA
 
Ehitusgeodeesia
Asukoht iAvenue'l>Kataloog>Tegevusalad>KINNISVARA-, ÜÜRIMIS- JA ÄRITEGEVUS>MUUD ÄRITEGEVUSALAD>Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine>Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd>Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
 

FIRMAD
  [Sulge grupp] [Täisvaade]
Lisa või muuda firma andmeid
Otsi  
Sorteeri tähestiku järgi
tähega hakkavad firmad
Alusjoon
Firmad 1-12 12'st Lk 1
Tegevusalaga Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus seotud firmad
1
WEW OÜ
Alusjoon
Telefon 7303636 Faks 7303635
Info Info Kodulehekülg www E-post e-post
Aadress Ropkamõisa 10, Tartu, 50113, Tartumaa
Tegevusalad
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
Maakorraldus, maa hindamine
Maamõõdistamisega seotud tegevus
Märksõnad: ehitusgeodeesia | geodeesia | geodeetiliste pindade mõõtmine | hoonete mahamärkimine | katastrimõõdistamine | kinnistute mõõtmine | kruntide mõõtmine | maakorraldus | maamõõtmine | ruumiline mõõdistamine 3d | topogeodeesia | topogeodeetiliste alusplaanide koostamine | trasside projekteerimine | trassiotsimisseade
Geodeetilised mõõdistused: Projekteerimis- ja planeerimis alusplaanid, maa-ala plaanid, GPS mõõdistused, nivelleerimistööd.
Ehitusgeodeesia: Trasside märkimistööd, ehitustelgede märkimistööd, trasside ja rajatiste teostusmõõdistused, ehitiste ja rajatiste kontrollmõõdistused.
Muud mõõdistustööd: hoonete fassaadide mõõdistused, 3D mõõdistused, vajumisvaatlused, hoone sisesed mõõdistused (2D ja 3D joonised), tööstusmõõdistused.
Maakorralduslikud tööd: Talude tagastamised, erastamised, piiripunktide märkimised.
Detailplaneeringud
2
ANTRIOON OÜ
Telefon 6306460 Faks 6306463
Info Info
Aadress Dunkri 7, Tallinn, 10123, Harjumaa
Tegevusalad
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
3
AUTHORIZED INVESTMENTS AND CONSULTING OÜ
Mobiil 53053364
Info Info
Aadress Kooli 7-53, Kohila alev, Kohila vald, 79805, Raplamaa
Tegevusalad
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Ehitiste arhitektuurne projekteerimine
Ehitiste lammutamine ja purustamine
Ehitiste viimistlus
Ehitistesse seadmete paigaldus
EHITUS
Ehitus- ja omanikujärelevalve
Ehitusaluse pinnase ettevalmistamine
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd
Ehituskonstruktsioonide projekteerimine
Ehituslik-arhitektuurne projekteerimine ja nõustamine
Ehitusplatside ettevalmistus
Ehitusplatside puhastus
Ehitusprojekteerimine
Ehitusprojektide ekspertiis
Ehitusprojektide juhtimine
Generaal- ja asendiplaanide koostamine. Planeeringute koostamine
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud
Heitveepuhastusseadmete ehitus
Hoonete välispindade puhastus vee või liivaga
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
Kauplusesisustuse paigaldus
Maakorraldus, maa hindamine
Maakuivendus ja -parandustööd
Maamõõdistamisega seotud tegevus
Mujal liigitamata eriehitustööd
Mujal liigitamata seadistus- ja viimistlustööd
Muu ehitiste viimistlus
Muu ehitusprojekteerimisega seotud tegevus
4
C-MAP BALTIC OÜ
Telefon 6397966 Faks 6397968
Info Info
Aadress Akadeemia tee 21g, Tallinn, 12617, Harjumaa
Tegevusalad
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
5
E.O. MAP. AS
Telefon 6811600 Faks 6811601
Info Info
Aadress Rävala pst 8, Tallinn, 10143, Harjumaa
Tegevusalad
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
6
E.O.MAP LÕUNA AS
Telefon 7302750 Faks 7302755
Info Info
Aadress Ilmatsalu 3, Tartu, 51014, Tartumaa
Tegevusalad
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
7
GEOBÜROO OÜ
Telefon 5217856
Info Info
Aadress Lubja 48A, Pärnu, 80010, Pärnumaa
Tegevusalad
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
Maakorraldus, maa hindamine
Maamõõdistamisega seotud tegevus
8
GEOMEL OÜ
Telefon 53912233
Info Info
Aadress Jüri 32a, Võru, 65610, Võrumaa
Tegevusalad
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
Maakorraldus, maa hindamine
Maamõõdistamisega seotud tegevus
Rakendusgeodeesia
Üleriigiliste, maakonna, üld- ja detailplaneeringute koostamine
9
HARRIVAL OÜ
Telefon 6259612 Faks 6259610
Info Info
Aadress Toompuiestee 21, Tallinn, 10137, Harjumaa
Tegevusalad
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
10
KOBRAS AS
Telefon 7300310 Faks 7300315
Info Info
Aadress Riia 35, Tartu, 50410, Tartumaa
Tegevusalad
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd
Ehitusprojekteerimine
Generaal- ja asendiplaanide koostamine. Planeeringute koostamine
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
Maakorraldus, maa hindamine
Maamõõdistamisega seotud tegevus
Muu ehitusprojekteerimisega seotud tegevus
Üleriigiliste, maakonna, üld- ja detailplaneeringute koostamine
11
OPTISET OÜ
Telefon 6776448 Faks 6776448 Mobiil 5160026
Info Info
Aadress Mustamäe tee 55, Tallinn, 10621, Harjumaa
Tegevusalad
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd
Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsidel
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus
Maakorraldus, maa hindamine
Maamõõdistamisega seotud tegevus
12
REGIO AS
Telefon 7387300 Faks 7387301
Info Info
Aadress Riia 24, Tartu, 51010, Tartumaa
Tegevusalad
Kartograafilise ja ruumilise informatsiooniga seotud tegevus

OÜ I Avenüü, Varju 8, TARTU, 50412 e-post: iavenue@iavenue.ee
Copyright © OÜ I Avenüü 1998-2020